Search
Close this search box.

Hyvä tietää

Alla vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Suosittelemme yhteydenottoa puhelimitse, jolloin jo puhelun aikana saamme riittävät tiedot tapaamisen aikatauluttamiseen ja järjestelyyn.
Henkilökohtaiseen käyttöön hankittavan apuvälineen kohdalla tarvitaan aina tapaaminen apuvälineasiantuntijan kanssa. Ajan varaamisella varmistetaan, että sovittuna hetkenä on oikea asiantuntija paikalla ja riittävästi aikaa selvittää millainen apuvälineratkaisu Teille parhaiten soveltuu.
Tavoitteemme on, että vastaamme puheluunne nopeasti ja että voimme järjestää tapaamisajan lyhyellä varoitusajalla.

Valmisapuvälineen saatte käyttöönne yleensä heti ensimmäisen käynnin yhteydessä.
Yksilöllisesti valmistettavilla apuvälineillä on tuotekohtaiset valmistus- ja toimitusajat.
Soleus Oy:ssä arvioimme toimitusajan tarkemmin aina asiakastapaamisen yhteydessä.
Hyvän hoitokäytännön mukaisesti asiakkaan tulee saada tarvitsemansa apuväline ilman viiveitä ja hoidon tarpeen mukaisesti. Maksusitoumuksen saaneen asiakkaan tulee saada apuväline käyttöönsä maksajan määrittämien aikataulujen puitteissa.

Uuden apuvälineen luovutuksessa sovitus on erittäin tärkeä.

Sovituksessa tarkistamme apuvälineen istuvuuden ja toimivuuden sekä käymme yhdessä läpi apuvälineen pukemisen.
Kerromme sovituksen aikana myös käytön kannalta oleelliset seikat kuten apuvälineen huoltamisen ja puhdistamisen.
Luovutuksen yhteydessä asiantuntijamme varmistaa vielä, että Teille jää hänen yhteystietonsa mahdollisia myöhempiä yhteydenottoja varten.

Jos apuvälineenne käytössä ilmenee ongelmia, niin Teidän tulee olla viipymättä yhteydessä Teitä palvelleeseen ammattilaiseemme.
Uusissa yksilöllisissä apuvälineissä on 3 kuukauden sopivuustakuu, jona aikana apuvälineen käytön kannalta tarvittavat säädöt ja muutokset tulee suorittaa.
Pidempään käytössä olleiden apuvälineiden kohdalla arvioimme korjaus- ja muutosmahdollisuudet tapauskohtaisesti sekä annamme kustannusarvion ennen työn aloittamista.
Soleus Oy:ssä valmistamme suuren osa yksilöllisistä apuvälineistä täysin omana tuotantona ja siten meillä on ammattitaito ja välineet suorittaa tarvittavat toimenpiteet pikaisesti, parhaimmillaan asiakkaan odottaessa.

Jos ette voi säätö- ja muutostoimenpiteiden jälkeenkään käyttää uutta apuvälinettä, tulee se palauttaa meille ja kauppa puretaan.
Jos palautettava apuväline on maksusitoumuksella hankittu, niin Teidän tulee ilmoittaa palautuksesta myös maksusitoumuksen myöntäjälle.
Ilmoitus on tärkeä tehdä, jotta Teille jää mahdollisuus hankkia tarvitsemanne apuväline joltakin toiselta toimittajalta.

Itsemaksavat asiakkaat voivat vaihtaa toimittajaa vapaasti niin halutessaan.

Maksusitoumuksella apuvälineensä hankkiva asiakas voi toistuvien ongelmien, toimitusten viivästysten tai apuvälineen käyttökelvottomuuden perusteella reklamoida maksajaviranomaiselle ja pyytää siirtoa sellaiselle palveluntuottajalle, joka pystyy paremmin asiakasta palvelemaan.
Siirtyminen toiselle palveluntuottajalle vaatii maksajaviranomaisen hyväksynnän.