Search
Close this search box.

Alaraajan ortoosit

Ortoosi eli tukisidos on yksilöllisesti valmistettu apuväline, jonka tarkoituksena on estää, tukea tai ohjata rangan tai raajojen liikettä. Ortoosin tavoitteena voi olla asentohoito, seisoma- tai kävelyharjoittelu, itsenäinen kävely tai aktiivinen itsenäinen liikkuminen, sekä muut aktiviteetit.

Ortooseja tarvitaan silloin, kun kehon tai raajan toiminta on alentunut esimerkiksi halvauksen, tapaturman, synnynnäisen virheasennon tai kehityshäiriön vuoksi. Valmistamme ortooseja nopealla toimituksella akuutteihin apuvälinetarpeisiin. Silloin kun tukea tarvitaan esimerkiksi vaikeiden murtumien hoitoon, teemme mitanotot ja sovitukset tarvittaessa sairaalassa.

Ortooseihin valitaan erilaisia nivel-, komponentti- ja materiaaliratkaisuja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Valmistuksessa käytetään matala- tai korkealämpömuoveja, hiilikuitua, metallia, erilaisia pehmustemateriaaleja, silikonia, neopreenia ja nahkaa erilaisin yhdistelmin.

Ortoosien kansainvälinen jaottelu perustuu siihen, minkä nivelen ortoosi ylittää. AFO:lla voidaan tarkoittaa sekä nilkkamittaista että säärimittaista ortoosia.

FO, AFO, KO, KAFO, HKAFO, THKAFO;

  • Tukipohjalliset (FO eli foot orthoses)
  • Nilkkaortoosit (AFO eli ankle-foot orthosis ja DAFO eli dynamic ankle-foot orthosis)
  • Sääriortoosit (AFO eli ankle-foot orthosis)
  • Pitkät ortoosit (KAFO eli knee ankle-foot orthosis)
  • Lantio-osalliset ortoosit (HKAFO eli hip-knee-ankle-foot orthosis ja THKAFO eli trunk-hip-knee-ankle-foot orthosis). 

Polviortoosit

Polviortoosia käytetään estämään tai korjaamaan polvinivelen virheasentoa (valgus-, varusasento, hyperextensio), tukemaan instabiilia polvea, artroosipolven ja vaikeiden nivelsidevammojen hoitoon, asentohoitoon, seisoma- ja kävelyharjoituksissa tai alaraajan puutteellisen lihasvoiman avustamisessa. Valmistamme polviortooseja yksilöllisesti jos tehdasvalmisteinen ortoosi ei vastaa käyttäjän tarpeita

Nilkkaortoosit

• FO-ortoosit
• AFO- ortoosit
• DAFO- ortoosit
T-Ring- ortoosit

Yölastat

Asentohoitolasta yökäyttöön, nilkan ja jalkaterän virheasentojen kontrollointiin tai venytykseen. Yölastat tehdään yksilöllisesti ja mitanotto tapahtuu kipsaamalla. Ortoosin pituus määräytyy tuennan tarpeen mukaan. Yleensä ortoosi on säärimittainen, mutta se voi olla polvinivelen ylittävä.

Yölastan yleisin käyttötarkoitus on leikkausten jälkihoito (esim. kampurajalat), venytyshoito (esim. CP-potilaat), lihassairauksien hoito (esim. Duschennen dystrofia).

Yölastojen materiaalina käytetään muovia yhdessä sopivan pehmustemateriaalin kanssa. Lastoihin voidaan tehdä myös erilaisia venyttäviä tai säädettäviä nivelratkaisuja. Ortoosien pukeminen ja riisuminen on kiinnityksessä käytettävien tarranauhojen ansiosta helppoa. Ortooseja voi tarvittaessa puhdistaa vedellä ja miedolla pesuaineella.

Sääriortoosi

Sääriortooseja valmistetaan esimerkiksi silloin, kun DAFO:n sivuttainen ohjaavuus ei riitä. Sääriortoosin nilkkanivelellä voidaan rajoittaa nilkan liikettä (dorsifleksio/plantaarifleksio) tai ortoosi voidaan valmistaa staattiseksi (jäykkä nilkka) esimerkiksi seisomaharjoituksia varten.

Pitkät tukisidokset

Pitkä tukisidos on yleisnimitys alaraajan ortooseille, jotka ulottuvat polvinivelen yläpuolelle.

Kafo-pitkät ortoosit

KAFOa käytetään aktiivisesti ja/tai itsenäisesti kävelevillä henkilöillä jos esim. polvessa on epästabiliteettia (mm. MMC- ja Dushenne-potilaat). Ortoosia käytetään myös seisomaharjoituksissa tai pienillä lapsilla kävelyn harjoittelu- ja alkuvaiheessa. Nilkka- ja polviniveliin saadaan lukuisia eri vaihtoehtoja liikerajoitusten, lukitusten ja liikettä avustavien ominaisuuksien suhteen.

Lonkan ja lantion ortoosit

  • Lonkkaluksaatiolasta

Lonkkaluksaatiolasta valmistetaan lapselle yksilöllisesti sen jälkeen, kuin kipsihoito on päättynyt ja lonkkien asento on korjaantunut niin, että on mahdollista siirtyä kipsiä kevyempään tukeen. Ortoosilla varmistetaan lonkkien korjatun asennon pysyminen vielä muutamia kuukausia täysipäiväisesti, jonka jälkeen käyttöä jatketaan vielä öisin noin 2-6 kuukautta. 

Lapsen lonkat ovat ortoosissa likimain samassa asennossa kuin kipsihoidonkin aikana, joten lapsi tottuu ortoosin käyttöön nopeasti. Lapsen lonkkien asento on ortoosissa yleensä ns. ”sammakkoasento”, eli lonkissa on noin 90:n asteen koukistus ja 60:n asteen loitonnus. Kulmat määräytyvät aina tapauskohtaisesti kunkin lapsen lonkkien tilanteen vaatimalla tavalla hoitavan tahon ohjeen mukaisesti

Resiprokaattori (RGO)

Reciprocating Gait Orthosis, eli vuorokävelyortoosi.

• Käytetään kävelyharjoitteissa (esim. MMC Th5-L3)
• Liikerajoitetut nilkkanivelet ja lukittavat polvinivelet HKAFOn tapaan
• Lantioniveliin kiinnitetyillä keinunivelellä saadaan aikaan resiprokaalinen liike 

Enni Salonen

Ortooseja on saatavana näistä toimipisteistä

Helsinki Ruskeasuo

Tenholantie 10  puh. 029 340 0660

Espoo Leppävaara 

Bertel Jungin aukio 9, puh. 029 340 0640

Lahti 
Vesijärvenkatu 8, puh. vaihde 029 3400 650.