Search
Close this search box.

Kafo eli knee ankle-foot orthosis

KAFO-ortoosit, komposiittirakenteiset

Komposiittirakenteista KAFOa käytetään aktiivisesti ja/tai itsenäisesti kävelevillä henkilöillä. Ortoosissa on rakenne- ja kiertojäykkyysominaisuudet suuret; vaatimuksia lisäävät käyttäjän aktiivisuustaso, paino, pituus ja erityisesti kävelyn tukivaiheen aikana ortoosiin kohdistuva moninkertainen paino.

Nilkkanivelen DF-liikerajoitus lisää merkittävästi ortoosin rakenteeseen kohdistuvaa kuormitusta. Ortoosien keveyden ja kestävyyden suhde on erinomainen hiilikuiturakenteen ansiosta. Nilkka- ja polviniveliin saadaan lukuisia eri vaihtoehtoja liikerajoitusten, lukitusten ja liikettä avustavien ominaisuuksien suhteen.

KAFO-ortoosit, muovirakenteiset

Muovirunkoisia pitkiä ortooseja käytetään pääasiassa quadriceps-heikkouden tai toimintapuutoksen aiheuttaessa polven epästabiliteettia (esim. MMC, Dushenne). Ortoosia käytetään myös seisomaharjoituksissa tai pienillä lapsilla kävelyn harjoittelu- ja alkuvaiheessa.

Muovin kestävyys- ja kiertojäykkyysominaisuudet eivät riitä itsenäisesti ja aktiivisesti kävelevillä henkilöillä tuomaan hyvää lopputulosta. Ortoosien rakenne voi olla staattinen (esim. pitkä seisomalasta), nivelellinen (nilkka- ja polvinivelet) tai näiden yhdistelmä.

Nivelet valitaan toimintakykyä, tarvetta ja esim. pukemista tai istumista huomioiden. Polven M-L-suuntaista tuentaa tarvittaessa polvinivelen A-P-liike voi olla vapaa. Polven A-P-suuntaisia ongelmia kontrolloidaan nilkkanivelen PF- ja DF-liikerajoituksilla. Vaikeissa quadriceps-toimintapuutoksissa polvinivel on lukittava. Esimerkkeinä: Pitkä seisomalasta polvilukolla, pitkä Ferrariortoosi, Ratchet Lock- tai muut asentohoidolliset nivelet.