Search
Close this search box.

Sääriortoosit (AFO eli ankle-foot orhosis)

Staattinen sääriortoosi (seisomalasta)

Käytetään asentohoitona virheasentojen ehkäisemiseen, sekä seisomaharjoittelussa henkilöillä, jotka eivät kävele itsenäisesti.
Kävelyharjoituksiin henkilöille, joiden voimat eivät riitä oman kehon painon kannatteluun, askelpituus on hyvin lyhyt ja kävely on avustettua tai tapahtuu apuvälineiden kanssa.
Ortoosin jäykkä nilkka auttaa painon kannattelussa Ferrari-ortoosin tapaan, estäen nilkan ja polven painumista fleksioon. Rakenteen lujuusvaatimukset lisääntyvät käyttäjän painon kannattelun vuoksi. Mitanotto tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan footboardilla, usein kuitenkin kipsinegatiivilla. Ortoosin materiaalina käytetään muovia. Pehmusteratkaisuissa useita eri mahdollisuuksia ja yhdistelmiä ongelma-alueiden paineen tasaamiseksi ja/tai pukemisen helpottamiseksi.

Sääriortoosi dorsifleksiorajoituksella

Nilkan dorsifleksio rajoitetaan n.5-10° df. kulmaan. Rakenteella ja liikerajoituksella korjataan polven ojennusvajausta silloin kun se johtuu nilkan plantaarifleksoreiden toimintapuutoksesta (esim. MMC S1-S2, CP).
Ortoosin nivelen ansiosta nilkassa on n. 10° liike, joka mahdollistaa luonnollisemman liikkeen kantaiskusta keskitukivaiheen liikerajoitukseen.
Dr. Adriano Ferrarin MMC-lasten tutkimusten perusteella kehittämä sääriortoosimalli, josta nimitys Ferrari-ortoosi. Mitanotto footboardilla ja/tai kipsinegatiivilla.
Df-suuntainen liikerajoitus lisää huomattavasti tuen rakenteen lujuus- ja kiertojäykkyysominaisuuksien vaatimuksia.
Materiaalina muovi ja mahdolliset paikalliset vahvikkeet.
Ortoosin liikeradan ja nilkan kulman säätömahdollisuudet hyvin rajalliset. Pieniä säätöjä saadaan kannan korkeutta säätämällä.

Sääriortoosi plantaarifleksiorajoituksella

Voimakkaan sivuttaissuuntaisen tuennan lisäksi nilkan liikerajoituksella voidaan estää polven yliojennusta ja plantaarifleksiota (heilahdusvaihe, varvistaminen, asentohoito).
Nilkan plantaarifleksio rajoitetaan valmistuksessa haluttuun kulmaan, pienet säädöt ovat mahdollisia myöhemmin. Mitanotto footboardilla ja kipsinegatiivilla.
Materiaalina käytetään muovia.

Sääriortoosi vapaalla liikkeellä

Käytetään silloin, kun DAFO:n sivuttainen ohjaavuus ei riitä.
Tukee nilkkaa maksimaalisesti sivuttaissuunnassa tiukemman otteen ja korkeamman/laajemman tuennan avulla. Ortoosissa plantaari-/dorsifleksio on vapaa.
Sääriosa voidaan lievemmissä tapauksissa tehdä matalammaksi.

Ortoosilla voidaan nilkan voimakkaan ohjauksen vuoksi vaikuttaa myös lievempiin polven alapuolisiin rotaatiovirheisiin.
Mitanotto footboardilla ja kipsinegatiivilla ja materiaalina käytetään muovia.

Hiilikuituinen AFO Neuroswing-nivelellä

Käytetään silloin, kun DAFO:n sivuttainen ohjaavuus ei riitä.
Tukee nilkkaa maksimaalisesti sivuttaissuunnassa tiukemman otteen ja korkeamman/laajemman tuennan avulla. Ortoosissa plantaari-/dorsifleksio on vapaa.
Sääriosa voidaan lievemmissä tapauksissa tehdä matalammaksi.

Ortoosilla voidaan nilkan voimakkaan ohjauksen vuoksi vaikuttaa myös lievempiin polven alapuolisiin rotaatiovirheisiin.
Mitanotto footboardilla ja kipsinegatiivilla ja materiaalina käytetään muovia.