Search
Close this search box.

Polven rakenne ja vauriot

Polvinivelessä, joka on kehon suurin ja monimutkaisin nivel, niveltyvät toisiinsa sääri- ja reisiluu. Lisäksi polvilumpio (os patella) kuuluu tärkeänä osana polven toimintaan. Polvilumpio, joka on kiinnittynyt paikalleen patellajänteen välityksellä sääriluun etureunaan, liukuu reisiluun etuosaa pitkin välittäen reiden lihasvoiman sääreen.

Vaikka polvi on periaatteessa sarananivel (koukistus-ojennus), siinä tapahtuu pieniä joustoliikkeitä kaikilla tasoilla. Nivelkierukoiden (meniscus) ansiosta polvi sallii koukistettuna myös kiertymistä. Reisiluun ja sääriluun päiden välissä olevat rustoiset kierukat tasaavat kuormitusta ja toimivat polven iskunvaimentimena. Polvinivelen tukevuuden takaavat nivelkapseli, nivelsiteet, nivelkierukat ja monet lihakset. Polvea tukeviin nivelsiteisiin kuuluvat polvea sivusuunnassa tukevat sivusiteet (lig. collaterale) sekä polvea etu- ja takasuunnassa tukevat ristisiteet (lig. cruciata).

Polven rasitustiloja ja polvivammoja syntyy niin työssä ja vapaa-aikana kuin kunto- tai huippu-urheilussakin. Polvi voi vammautua joskus hyvin vähäisestäkin rasituksesta. Tapaturman riski polvessa lisääntyy, jos lihastasapaino on huono, alaraajassa on virheasentoa tai liikutaan omien taitojen äärirajoilla. Polven loukkaantumisriski on suurin kontaktilajeissa sekä lajeissa, joissa tehdään äkkinäisiä pysähdyksiä ja suunnanmuutoksia. Vamman voi aiheuttaa polveen kohdistuva suora isku tai polven raju vääntyminen, ojentuminen tai koukistuminen. Iän myötä nivelkierukat ja rustokudos haurastuvat ja ovat alttiimpia vaurioitumiselle. Polven nivelrikko alkaa yleensä vasta vanhemmalla iällä, kun suojaava rusto kuluu vähitellen pois, jolloin paljaat nivelpinnat aiheuttavat kipua.

Lievä polvinivelen nivelrikko eli artroosi on varsin yleinen vaiva, joka kehittyy iän myötä jonkin asteisena valtaosalle ihmisistä. Ylipaino, virheellinen alaraajojen kuormitus (esimerkiksi pihtipolvi), pitkällinen kortisonihoito tai sairaudet, esimerkiksi reuma ja diabetes voivat vauhdittaa artroosin kehittymistä. Artroosi voi kehittyä myös vanhan polvivamman jälkeen tai polveen, josta on poistettu kierukat joko osittain tai kokonaan. Kulumaa voi kehittyä mihin tahansa kehon niveleen, mutta yleisimmin polvi- ja lonkkaniveleen.

Nivelrusto on tuki- ja liikuntaelimistön tärkeä osanen. Sitä on muun muassa niveltyvien luiden päissä ja sen ansiosta luiden päihin kohdistuva kuormitus vaimentuu. Rustoa ovat myös reisiluun (femur) ja sääriluun (tibia) päiden välissä olevat kierukat, jotka ovat erittäin tärkeä osa polvinivelen rakenteessa. Kierukat suojaavat reisiluun ja sääriluun päiden rustoa.

Polven kuluma kehittyy, kun kierukan tai luun päätä peittävä rusto alkaa hävitä. Häviäminen voi saada alkunsa vammasta tai iskusta, joka murskaa rustoa niin, että sen sisäinen rakenne murtuu ja nivelrikon kehittyminen pääsee alkuun. Kulumassa nivelrusto pehmenee, haurastuu ja menettää kimmoisuuttaan. Rustopinta muuttuu epätasaiseksi ja lopulta koko rustopinta kuluu luuta myöten, jolloin luu alkaa toimia nivelen kuormituspintana. Nivelruston kuluma voi aiheuttaa polveen virheasennon, josta seuraa myös nivelsiteiden löystymistä. 

POLVEN VAURIOITA JA KIPUTILOJA

Arthritis – artriitti, niveltulehdus
Arthrosis – nivelrikko, nivelkuluma, nivelen degeneratiivinen sairaus
Contusion – ruhjevamma, joka ei riko ihoa
Chondromalacia – rustonpehmentymä,  joka aiheuttaa kipua polvilumpion takana.
Kipu alkaa hiljalleen ja pahenee vähitellen.
Chondropathia – rustosairaus
Dislocation / Displacement – sijoiltaan meno, virheasento, paikoiltaan siirtymä
Edema – ödeema, turvotus
Effusion – nesteen kertyminen niveleen
Hyperextensio polvinivelen yliojennus
Instabiliteetti – polven epävakaus
Immobilisointi – erilaiset liikerajoitukset, asentoon tukeminen
Jumpers knee – hyppääjän polvi
Leikkausten pre- ja postoperatiivinen hoito eli hoito leikkausta ennen ja sen jälkeen
Nivelsiteiden heikkous ja polvivammojen ennaltaehkäisy
Runners knee – juoksijan polvi
Sivu-, ristiside- ja nivelkierukkavammat
Schlatter – Osgood Disease (Osteochonrosis) sääriluun kyhmyn rustokasvuhäiriö
Subluxation – osittainen sijoiltaan meno
Tendinitis – jännetulehdus
Traumojen eli tapaturmien jälkihoito