Search
Close this search box.

Raajaproteesit

Raajaproteesi on apuväline, jota käytetään korvaamaan puuttuva raajan osa. Amputaatiotasosta riippumatta proteesin tavoitteena on eheyttää kehon kuva ja lisätä potilaan toimintakykyä. Jotta asiakas saisi parhaan mahdollisen hyödyn apuvälineestään, protetisointi ja proteesipalvelu suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä, johon osallistuvat lääkäri, fysioterapeutti, apuvälineteknikko sekä asiakas itse. Apuvälineklinikan proteesimestarit selvittävät minkälainen on asiakkaan kunto, toimintakyky, motivoituminen kävelemiseen, aktiivisuustaso ja proteesin pääasiallinen käyttötarkoitus. Osien ja materiaalien valinnalla vaikutetaan proteesin käyttöominaisuuksiin. Komponentit valitaan siten, että ne soveltuvat asiakkaan sen hetkiseen tilanteeseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Ensiproteesit

Ensiproteesi on nopeasti valmistettava ja helposti muokattava henkilökohtainen apuväline. Sen valmistaminen kestää noin 1 – 2 tuntia ja se voidaan tehdä myös sairaalassa. Ensiproteesin tarkoituksena on tyngän totuttaminen kuormitukseen ja sen avulla proteesin käyttäjä oppii oikean kävelytyylin. Vaikka proteesin valmistaa apuvälineteknikko, sen pukemista ja kävelyä on aluksi syytä harjoitella myös fysioterapeutin johdolla.

Sääriproteesit

Sääriproteesi koostuu jalkaterästä, säären korvaavista putkirakenteista, tynkäholkista, joka kiinnittyy amputaatiotynkään sekä proteesin viimeistelevästä kosmetiikasta.

Reisiproteesit

Reisiproteesi on apuväline, joka koostuu jalkaterästä, säären korvaavasta putkirakenteesta, mekaanisesta tai tietokoneohjatusta polvinivelestä ja amputaatiotynkään kiinnittyvästä tynkäholkista. Proteesin ulkonäkö viimeistellään alaraajalle sen luonnolliset muodot antavalla kosmetiikalla.

Kylpyproteesit

Reisiproteesi on apuväline, joka koostuu jalkaterästä, säären korvaavasta putkirakenteesta, mekaanisesta tai tietokoneohjatusta polvinivelestä ja amputaatiotynkään kiinnittyvästä tynkäholkista. Proteesin ulkonäkö viimeistellään alaraajalle sen luonnolliset muodot antavalla kosmetiikalla.

Pidennysproteesit

Pidennysproteesia käytetään alaraajojen merkittävän pituuseron tasaamiseen esimerkiksi raajan synnynnäisen epämuodostuman eli anomalian vuoksi. Pidennysproteesi sopii tavallisen jalkineen kanssa käytettäväksi. Proteesiin voidaan yhdistää erilaisia nivel- ja materiaaliratkaisuja.

Käsi- ja sormiproteesit

Käden menettäminen voi vaikeuttaa elämää paljon, sillä arjessa on tehtäviä, joista ei selviydy ilman toimivaa tarttumavälinettä. Valmistamme eriasteisiin amputaatioihin kosmeettisia, mekaanisia tai myoelektronisia eli toiminnallista käsiproteeseja erilaisilla nyrkkiratkaisuilla.

Raaja-amputaatiot ja protetisointi

Soleus Oy

Raajaproteeseja saatavana näistä toimipisteistä

Helsinki Ruskeasuo

Tenholantie 10  puh. 029 340 0660

Espoo Leppävaara 

Bertel Jungin aukio 9, puh. 029 340 0640

Lahti 
Vesijärvenkatu 8, puh. vaihde 029 3400 650.