Search
Close this search box.

Käsi- ja sormiproteesit

Yläraajan eri tasoilta tehtävien amputaatioiden tavallisimpia syitä, synnynnäisten syiden lisäksi, ovat erilaisten työkoneiden, sahojen ja hiomalaitteiden käytön yhteydessä sattuneet tapaturmat. Myös sähkö- ja räjähdysonnettomuudet, palovammat, paleltumat ja pahanlaatuiset kasvaimet voivat johtaa amputaatioon. Lääkinnällisten toimenpiteiden lisäksi leikkauksessa pyritään siihen, että jäljelle jäävästä raajasta saataisiin protetisoitava, mikäli mahdollista.

Proteesi on yksilöllinen ortopedinen apuväline. Se koostuu tehdasvalmisteisista, pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan valittavista komponenteista, tyngän mittojen mukaan tehdystä holkista ja mahdollisesta sisätupesta sekä kosmetiikasta. Se on lääkinnällinen laite, jolla pyritään korvaamaan puuttuva raaja tai sen osa mahdollisimman hyvin.

Proteesi on apuväline, jonka rahoituksesta yleensä huolehtii sairaala tai oma kotikunta. Tapaturmien ja liikenneonnettomuuksien yhteydessä maksusitoumuksen voi saada myös vakuutusyhtiöstä. Maksusitoumus on asiakirja, jonka myöntäjä vastaa asiakirjassa mainitun apuvälineen tai apuvälinettä koskevan toimenpiteen kustannuksista täysimääräisesti.

AMPUTAATIOTASOT

Yläraajaproteesit jaetaan amputaatiotasojen mukaisesti sormi- osakämmen-, kämmen-, kyynär- ja olkavarsiproteeseihin. Amputoiduiksi voivat siten päätyä yksittäiset sormet tai niiden osat, osa kämmentä tai kämmen kokonaisuudessaan. Amputaatiolinja voi kulkea kämmenluiden välissä tai ranteen korkeudella.

Kyynärvarren amputaatiolinjat kulkevat kyynärnivelen alapuolella, olkavarren vastaavasti olkanivelen alapuolella. Mikäli amputaatio on tehty nivelen tasolla, puhutaan joko kyynär- tai olkavarren exartikulaatiosta.

PROTETISOINTI

Protetisointi alkaa apuvälineteknikon tapaamisella. Tapaaminen voidaan järjestää sekä sairaalassa että apuvälineklinikalla. Siihen voivat asiakkaan lisäksi osallistua myös potilaan lähiomainen, lääkäri ja kuntoutusryhmän jäsenet.

Ensitapaamisella arvioidaan protetisoinnin mahdollisuudet ja mietitään, millainen proteesimalli tukisi asiakkaan toimintakykyä parhaiten. Tämän jälkeen suunnitellaan tarkemmin, millaista proteesia lähdetään tekemään. Päätökseen vaikuttavat amputaatiotason lisäksi proteesin pääkäyttötarkoitus ja proteesille asetettavat toiminnalliset tavoitteet. Suunnittelussa ja valmistuksessa huomioidaan myös potilaan ikä, kunto, mahdolliset muut sairaudet ja tyngän ominaisuudet.

Proteesin keskeinen osa tynkäholkki valmistetaan huolellisen mitanoton jälkeen tehtävälle ja muokattavalle kipsimallille. Yksilöllisten osien sopivuus on proteesin menestyksellisen käytön perusta. Holkki valmistetaan yleensä erilaisista valumuoveista tai silikonista. Toiminnallisen kokonaisuuden aikaansaamiseksi holkkiin yhdistetään proteesin mekaaniset osat.

Sovituksen päämääränä on, että proteesista saadaan sopiva. Luovutuksen yhteydessä varmistetaan että asiakas osaa käyttää apuvälinettään ja että se toimii toivotulla tavalla. Samalla keskustellaan proteesin päivittäisestä huollosta ja määräaikaishuoltovälistä, mikäli asiakkaalle sitä ennen ei tule tarvetta olla yhteydessä meihin.

Amputaation jälkeen, ennen kuin tyngän tila vakiintuu, tynkä on turvoksissa. Turvotuksen laskun myötä tyngän ympärysmitta pienenee, tynkä muotoutuu ja käytössä olevan proteesin holkki voi jäädä väljäksi. Painon nousu voi vastaavasti kasvattaa tyngän ympärysmittaa, jonka seurauksena tynkäholkki käy ahtaaksi. Epäsopiva holkki tulee vaihtaa.

Proteesin päivittäinen käyttöaika on yksilöllinen eikä siitä ole mitään suosituksia. Osa pitää proteesiaan koko päivän, osa taas tarvittaessa.

PROTEESIMALLEJA

Kosmeettinen proteesi voidaan valmistaa kaikille yläraaja-amputoiduille amputaatiotasosta riippumatta. Proteesin päätarkoitus on kehon tasapainon palauttaminen ja ulkoisen kokonaisuuden eheyttäminen. Valmistamme proteesin mahdollisimman hyvin menetettyä yläraajaa tai sen osaa vastaavaksi, huomaamattomaksi ja mukavaksi käyttää. Toiminnallisen proteesin valmistuksen tavoitteena, edellä mainitun lisäksi, on käden toimintakyvyn mahdollisimman tehokkaaksi palauttaminen.

Teemme sekä kehon omalla että ulkoisella voimanlähteellä toimivia yläraajaproteeseja. Olkavarsiproteesit voivat yksinkertaisimmillaan olla pelkästään kosmeettisia. Hybridiproteesit sitä vastoin ovat teknisesti pitkälle vietyjä toiminnallisia proteeseja, joissa kyynärnivelen liikkeitä ohjataan hartioista valjaiden välityksellä ja käden toimintoja lihasimpulsseilla.

Mikäli amputaatio on tehty kyynärvarren tasolta, kysymykseen voivat, kosmeettisten proteesien lisäksi, tulla erilaiset kyynärvarren toiminnalliset proteesit, jotka jaetaan mekaanisiin ja myoelektronisiin malleihin. Mekaanisissa proteeseissa on sisä- ja ulkoholkin lisäksi tarttumiseen ja kiinnipitämiseen tarkoitettu käsiosa. Sen toimintoja ohjaavat valjaat, jotka toimivat usein hartioista lähtevän liikkeen välityksellä. Mekaaninen proteesi on työproteesi, jonka avulla on mahdollista tehdä töitä yksinkertaisilla työvälineillä. Myoelektronisissa proteeseissa taas puuttuvan käden toiminnot korvataan erilaisilla hienomekaanisilla sähkökäyttöisillä käsiosilla. Niitä ohjataan tyngän lihasten supistamisessa muodostuvilla sähkö-impulsseilla. Proteesin käyttövoimana ovat akut.

Teknisimmillään yläraajaproteesit ovat apuvälineitä, joilla pystytään suorittamaan pitkälle vietyjä hienomotorisia tehtäviä. Vaikka nykytekniikka on hämmästyttävän pitkälle vietyä, proteesin valmistus on käsityötä. Siinä yhdistyvät terveydenhuollon toimet, apuvälineteknikon ammattitaito ja asiakkaan toiveet, joiden perusteella lähdemme valmistamaan proteesia, joka täyttäisi sille asetetut vaatimukset. Nykyaikaisen proteesitekniikan ansiosta hyvä elämä on mahdollista myös amputaation jälkeen.