Search
Close this search box.

Korotuspohjalliset

Alaraajojen pituuserot voidaan lääketieteellisesti luokitella kahteen eri tyyppiin; rakenteelliseen ja toiminnalliseen. Rakenteellisessa (anatomisessa) pituuserossa yksi tai useampi alaraajan luu on eripituinen kuin vastakkaisessa alaraajassa. Luinen pituusero voi syntyä epätasainen kasvun tai trauman seurauksena tai lantion poikkeavasta rakenteesta johtuen. Lantio kallistuu lyhyemmän raajan puolen pudotessa alaspäin ja tekee kävelystä ontuvaa. Pituuseron aiheuttama asennon epäsymmetria rasittaa kudoksia epätasaisesti ja aiheuttaa lihas- ja heijastekipuja sekä asentovirheitä, kuten lantion kiertymistä tai selkärangan skolioosin (sivumutkan). Toiminnallinen (funktionaalinen) pituusero syntyy pehmytkudosten epäsymmetrisen toiminnan seurauksena. Toinen raaja vaikuttaa pidemmältä kuin toinen esimerkiksi nilkan virheasennon tai toispuoleisen lantion lihasten kireyden takia. Toiminnallisessa pituuserossa on tärkeää puuttua itse pituuseron syyhyn ja korjata se.

Alaraajan pituuseroa voidaan tasata kengän sisään tai kengän ulkopohjaan tehtävällä korotuksella. Kengän mallista riippuen kengän sisäisellä korotuspohjallisella voidaan tasata maksimissaan 10-15 millimetrin korotustarvetta. Korotus tehdään yleensä kokojalan mittaisena kiilamaisesti jalkineen sisälle. Hyvin lievien pituuserojen hoidossa korotus voi olla pelkästään kantapään alla. Korotus voidaan yhdistää myös jalan asentoa korjaavaan tukipohjalliseen (korotustukipohjallinen). Yli 10 millimetriä suuremmat korotukset korjataan jalkineiden ulkopohjaan kiinteästi tulevalla korotuksella. Korotus muuttaa vähitellen lihasten ja nivelten toimintaa lähelle normaalia, jolloin pituuseroon liittyvät oireet voivat hävitä kokonaan.