Search
Close this search box.

Tukipohjalliset urheilijalle ja aktiiviliikkujalle

Kaikenlainen liikunta kohottaa ja ylläpitää terveyttä, hyvinvointia ja lihaskuntoa. Toisaalta moni liikuntalaji lisää myös kehon kuormitusta ja askelmäärää altistaen erilaisille rasitusvammoille. Jos alaraajojen nivelten asento tai jalan holvien rakenne poikkeaa normaalista, joutuu koko tuki- ja liikuntaelimistön koville.

Pitkään jatkunut toimintahäiriö jossain päin tukirankaa saattaa vaikuttaa haitallisesti liikkumiseen, koska tällainen tilanne ylikuormittaa niveliä, nivelsiteitä ja lihaksia virheellisesti ja altistaa ne ylirasitukselle. Tästä saattaa olla seurauksena nilkan, polven tai/ja selän lihasten rasittumista tai kipeytymistä. Alaraajat, lantio ja selkä toimivat aina yhdessä eli puhutaan niin sanotusta kineettisestä ketjusta. Yhden nivelen virheasento missä tahansa kineettisen ketjun kohdassa vaikuttaa haitallisesti myös muiden nivelten toimintaan.

Yksilöllisillä, toiminnallisilla tukipohjallisilla pyritään tasaamaan ja keventämään jalkapohjaan kohdistuvaa painetta, korjaamaan virheasentoja ja ohjaamaan alaraajojen toimintaa oikeaan suuntaan. Tukipohjalliset soveltuvat kaikenlaiseen liikuntaan, koska niiden jousto-ominaisuudet sallivat lihastyöskentelyn ja ovat näin ollen aktiivisesti harjaannuttavia.

AKTIIVILIIKKUJAN TYYPILLISIÄ JALAN ONGELMIA

Ylipronaatio

Pronaatio on jalan normaali joustoliike, joka vaimentaa iskua, pienentää kehoon kohdistuvaa kuormitusta ja tekee kävelystämme sulavampaa sallimalla jalan mukautua alustaan. Jos pronaatiota on liikaa tai kävelymekanismissa se kestää liian pitkään, puhutaan ylipronaatiosta. Jalkaterän pitkittäisholvi laskee ja nilkka kiertyy sisäänpäin. Koko alaraajan linjaus häiriintyy ja tämä saattaa vaikuttaa haitallisesti myös polven, lonkan ja lantion alueelle. Myös liikkuminen vaikeutuu ja hidastuu.

Ylipronaation tyypillisenä oireena on plantaarifaskiitti (jalkapohjan kalvojänteen kiinnityskohdan tulehdustila) sekä jalkojen rasittuminen ja kipeytyminen. Asianmukaisilla tukipohjallisilla askellusta korjataan normaaliksi ja näin helpotetaan jalkojen oireilua harjoittelussa.

Akillesjänteen kiputilat

Akillesjänne on elimistön vahvimpia jänteitä. Se kiinnittyy kantaluun takaosaan ja on erittäin tärkeä koko jalkaterän toiminnan kannalta. Jatkuva ylirasitus liikunnassa tai urheilussa voi ärsyttää jännerakennetta ja altistaa myös akillesjänteen tulehdukselle.

Provosoivia tekijöitä ovat jalkojen virheasennot, liikkuminen kovalla alustalla, jalan huono iskunvaimennuskyky tai vääränlaiset jalkineet. Myös liian suuri tai yksipuolinen rasitus tai äkillinen tekniikan muuttaminen urheilussa voivat altistaa akillesjänteen rasitusongelmille.

Ensiapuna käytetään kantapään alle asetettavaa korotusta, mutta pidemmällä aikavälillä yksilölliset iskua vaimentavat, kuormitusta tasaavat pohjalliset ovat osoittautuneet tehokkaaksi hoitomuodoksi tähän kiusalliseen vaivaan.

Penikkatauti

Penikkatauti on sääriluun etuosan lihasaition sisäisten rakenteiden ärsyyntyminen ja tulehdustila. Tyypillistä penikkataudissa on säären sisäosan kipu, joka oireilee varsinkin rasituksen jälkeen.

Altistavia tekijöitä penikkataudille on esimerkiksi juoksu kovalla alustalla (asfaltti) tai hiljattain aloitettu kuntoharjoittelu, jossa rasitustaso kohoaa aiemmasta määrästä ja tehosta voimakkaasti. Urheillessa lihakset kasvavat ja voimistuvat, jolloin lihaksen tilavuus kasvaa, mutta lihasaitio lihaksen ympärillä ei kykene laajenemaan samassa suhteessa ja paine aition sisällä kasvaa aiheuttaen kipua.

Liiallisella lihasaition paineella on epäedullinen vaikutus myös laskimoveren takaisinpaluuseen. Tästä syystä lihaksen hapensaanti vaikeutuu ja veren maitohappopitoisuus lisääntyy. Seurauksena on säären alueen kipua ja turvotusta, useimmiten säären keski-ja alakolmanneksen alueella.

Penikkataudin syyt johtuvat usein samoista tekijöistä kuin akillesjänteenkin kipeytyminen. Liikkuminen kovalla alustalla, vääränlaiset jalkineet, liikunnan määrän äkillinen kasvu sekä jalkaterän ja/tai nilkan virheasennot. Levon ja fysioterapian tueksi voidaan tarvittaessa valmistaa toiminnalliset tukipohjalliset, joista on saatu hyvä vaste penikkataudin oireilun helpottamiseksi.

Korkeakaarinen jalka

Korkea jalan pitkittäisholvi (pes cavus) ei sinänsä ole asentovirhe, mutta usein aikuisella iällä ja rasituksessa se alkaa oireilla. Kaarijalan tukipinta on pieni, joten kuormitus on suhteellisesti liian paljon kantapäällä ja päkiällä. Korkeakaarisessa jalassa kehon paino on myös yleensä liikaa jalan ulkosyrjällä. Näistä syistä johtuen jalkapohjan iho kovettuu kuormitusalueilta, varpaat koukistuvat ja jalan etuosa alkaa kipuilla.

Kaarijalka on usein rakenteeltaan jäykkä ja sen jousto-ominaisuudet ovat huonot askelluksen eri vaiheissa. Tästä syystä koko alaraajaan kohdistuu normaalia voimakkaampi isku rasituksessa. Oikein suunnitellulla tukipohjallisella on suuri merkitys kaarijalan oireilun vähentämisessä. Jalkaterän kuormitus tasataan ja ohjataan pois ulkosyrjältä. Pohjallinen toimii myös tehokkaana iskunvaimentimena ja sen tarkoitus on lisätä jalkapohjan tukipintaa ja joustavuutta. Lisäksi tukipohjallinen keventää painekohtia esimerkiksi päkiältä. Jalkineissa kannattaa myös suosia erilaisia iskunvaimentimia.

Vaikka harmillisia rasitusoireita syntyisi, ethän silti lopeta lempiliikuntalajiasi. Ammattitaidolla suunnitelluilla ja valmistetuilla ortopedisilla tukipohjallisilla (sisältäen kuormitustutkimuksen, lajille sopivat materiaalivalinnat ja riittävän asennon korjauksen) pystytään helpottamaan ja ennaltaehkäisemään jalkojen virheasennosta tai askelluksesta johtuvia kipu- tai rasitustiloja alaraajojen ja selän alueella.

Muistathan, että omahoidolla on myös tärkeä rooli jalkojen hyvinvoinnin kannalta. Osaltaan jalkojen hyvän kunnon ylläpitoon kuuluu olennaisena osana myös oikeanlaiset lajille sopivat jalkineet, riittävä lihaskunnosta huolehtiminen, hieronta, ihonhoito ja viimeisenä muttei vähäisimpänä – riittävä lepo!