Search
Close this search box.

Varvastäytetukipohjalliset

Pienetkin ihovauriot tulee hoitaa viipymättä, sillä kuolioon johtava jalkainfektio saattaa käynnistyä pienestä ihon rikkoutumasta. Osittainen amputaatio saattaa olla ainoa kuolion pysäyttävä toimenpide. Jalkaterää pyritään säilyttämään niin paljon kuin mahdollista, koska jalka on ainutlaatuisen tärkeä toimintakyvyn kannalta. Varvasamputaatiossa poistetaan yksi tai useampi varvas. Varpaan poistaminen johtaa jalkapohjan virheelliseen kuormittumiseen. Amputoidun varpaan korvaamiseen käytetään varvastäytettä, joka voidaan integroida yksilöllisesti valmistettavaan kuormitusta tasaavaan tukipohjalliseen.

Diabeetikon tukipohjallisten kustannuksista vastaa periaatteessa asuinkunnan terveyskeskus.