Search
Close this search box.

Sailab – MedTech Finland ry eettinen -ohjeisto

Terveysteknologian ja sosiaali- ja terveydenhuollon välinen yhteistyö on tärkeää kehittyvässä toimintaympäristössä
Sailab – MedTech Finland ry on Suomessa toimivien terveysteknologiayritysten edunvalvonta- ja vaikuttajajärjestö. Järjestö edistää alan toimintaympäristön ja terveydenhuollon kehittymistä siten, että potilaille ja sosiaali- ja terveydenhuollolle voidaan tarjota laadukkaita, turvallisia, kustannusvaikuttavia ja uusia sekä innovatiivisia hoitoratkaisuja ja niihin liittyviä palveluita.

Jotta sosiaali- ja terveydenhuollon kasvaviin tarpeisiin ja sidosryhmien odotuksiin voidaan vastata, tarvitaan eettisesti vahvaa ja toimivaa yhteistyötä Sailab –MedTech Finland ry:n ja sen jäsenyritysten sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioiden sekä näissä työskentelevien tai muuten toimivien henkilöiden kanssa.

Tämä eettinen ohje sisältää määräyksiä, käytäntöjä ja ohjeita näiden tahojen välisistä keskeisistä toiminnoista.