Tietosuojaseloste

Soleus Oy:n tietosuojaseloste 

Päivitetty 22.4.2022 

Soleus Oy tarjoaa kokonaisvaltaista apuvälinepalvelua Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden sekä Helsingin ja lähikaupunkien asiakkaille. Asiakkaisiimme kuuluu julkisen, sekä yksityisen sektorin asiakkaita, sekä yksityishenkilöitä.  

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalan toimijana käsittelemme asiakkaidemme henkilötietoja huolellisesti ja pidämme huolta tietosuojaan liittyvistä velvollisuuksista.  Noudatamme toiminnassamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta, voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeistuksia henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi kiinnitämme erityistä huomiota henkilötietojen huolelliseen ja tietoturvalliseen käsittelyyn sekä noudatamme toimialan yleisiä hyviä tietosuojakäytäntöjä. 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan mitä henkilötietoja keräämme, sekä miten ja mihin niitä käytetään.  

Luethan selosteen läpi huolellisesti, jotta ymmärrät mihin tarkoitukseen henkilötietojasi käytetään. Antamalla meille henkilötietosi ja hyväksymällä asiaa koskevat ehdot hyväksyt, että henkilötietojasi käsitellään kunkin palvelun erityisten ehtojen ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Jos sinulta täytyy lainsäädännön nojalla saada erityinen suostumus, pyydämme suostumusta erikseen. 

 

1. Rekisterin pitäjä

Soleus Oy, Y-tunnus 0503125–2, Siltasaarenkatu 11, 00530 HELSINKI.  

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Peter Gerstenmaier, p. 0293400660 
 

3. Rekisterin nimi

Soleus Oy:n verkkosivujen kävijärekisteri 

4. Rekisteritiedot ja niiden käyttötarkoitus ja luovuttaminen

Henkilötiedot tarvitaan asiakkaan tunnistamiseksi ja yhteistyön mahdollistamiseksi verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta. Rekisteritietoja saavat käsitellä vain potilaan hoitoon ja/tai apuvälinepalvelun järjestämiseen osallistuvat henkilöt. Tietoja ei käytetä eikä luovuteta tarkoitukseen, joka on yhteen sopimaton niiden käyttötarkoituksen kanssa. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidystä voidaan tallentaa muun muassa seuraavan kaltaisia tietoja: 

  • Nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, sekä muut tarpeelliset yhteystiedot. 
  • Rekisteröidyn itse tuottama sisältö kuten asiakaspalaute sekä hänen itsestään antamat lisätiedot kuten asiakkuuteen liittyvät toiveet, tyytyväisyystiedot tai muut vastaavat tiedot. 
  • Muita asiakkuuteen liittyviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaaseen yhdistettävissä oleva verkkosivujen käytöstä kerättävä tieto, kuten esimerkiksi käyttäjän IP-osoite, käynnin kellonaika, vieraillut sivut, käytetty selaintyyppi (esim. Internet Explorer, Firefox), verkko-osoite, josta käyttäjä on tullut verkkosivulle sekä palvelin, jolta käyttäjä on tullut verkkosivulle. 
  • Tiedon käsittelyyn liittyviä tietoja, kuten tallennuspäivämäärä ja tietolähde. 

 

6. Tietojen säilyttäminen

Henkilötietoja käsitellään ja niitä säilytetään lain ja EU:n tietosuoja-asetuksen sekä potilastyössä vaaditun vaitiolovelvollisuuden ja työssä syntyvien asiakirjojen tietosuojavaatimusten mukaisesti. 

7. Tietojen suojaus 

Pääsy Soleus Oy:n asiakastietoihin on rajoitettu ainoastaan rekisterinpitäjän työntekijöihin ja palveluntarjoajiin, joilla on tehtäviensä puolesta siihen oikeus. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojen suojaamiseksi oikeudettomalta pääsyltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, hävittämiseltä tai muulta oikeudettomalta käsittelyltä. Rekisterinpitäjä edellyttää kaikilta käyttämiltään palveluntarjoajilta luottamuksellisuutta, asianmukaista tietoturvaa sekä sitoutumista sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisiin vaatimuksiin ja periaatteisiin. 

8. Tietojen tarkastusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseä koskevat rekisteritiedot ja kirjaukset. Tarpeen vaatiessa oikaisemme, potilas-/asiakasrekisterissämme olevan, apuvälinepalvelun tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Lisätietoa saa tarvittaessa henkilökunnalta. 

9. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä. 

10. Tietosuojaselosteen muutokset

Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Ilmoitamme uusista muutoksista Soleus Oy:n verkkosivustolla. Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 22.4.2022.